Izopropanol

Najczęściej używany środek czyszczący

Podstawowe informacje

Izopropanol (znany też jako alkohol izopropylowy, IPA lub propan-2-ol) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy alkoholi.

Należy do najprostszych alkoholi drugorzędowych.

Wzór chemiczny:                      C3H7OH

Izopropanol otrzymuje się w przemyśle poprzez hydratację propylenu:

C3H6 + H20 → (CH3)2CHOH

Z kolei w wyniku odwodornienia izopropanolu otrzymuje się aceton:

(CH3)2CHOH → (CH3)2CO + H2


                 

Właściwości

 • lotna, palna, bezbarwna ciecz o ostrym zapachu
 • temperatura krzepnięcia: -89°C
 • temperatura wrzenia: 82,5°C
 • temperatura zapłonu: 15°C
 • temperatura samozapłonu: > 350°C
 • granice wybuchowości: 2,0% - 12,7%
 • gęstość: 0,785 g/cm3 (20°C)
 • mieszalny z wodą
 • rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych
 • lepkość w temp. 15°C: 2,86 mPa·s
           

Zastosowanie 

Ze względu na wysoką lotność oraz to, iż jest neutralny chemicznie wobec większości materiałów stanowi on idealny rozpuszczalnik stosowany w środkach czyszczących.

Nadaje się do czyszczenia:

 • delikatnych części urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • urządzeń mechaniki precyzyjnej
 • włókien światłowodowych
 • głowic magnetycznych
 • napędów dyskowych
 • jako łagodny rozpuszczalnik organiczny, rozpuszcza szeroki zakres związków niepolarnych
 • w przemyśle kosmetycznym

Cleanser IPA

 • najwyższej czystości alkohol izopropylowy
 • najbardziej wszechstronny i najczęściej używany środek czyszczący
 • neutralny chemicznie wobec większości materiałów 
 • nie pozostawia śladów
 • szybko odparowuje

Przeznaczony do czyszczenia:

 • telefonów GSM
 • urządzeń optycznych
 •  czytników laserowych
 • głowic magnetycznych
 • napędów dyskowych
 • precyzyjnych obwodów drukowanych
 • napędów sprzętu audio-video
 • urządzeń mechaniki precyzyjnej
 • rolek gumowych
 • zmywanie środków smarnych
 • zmywanie tuszów wodoodpornych
 • zmywanie past termoprzewodzących

Produkt dostępny w:


Sprawdź gdzie kupić !!!

Cleaner IPA 99

 • produkt zawiera alkohol izopropylowy o czystości 99%
 • wszechstronny środek czyszczący
 • neutralny chemicznie wobec większości materiałów
 • nie pozostawia śladów
 • szybko odparowuje

Przeznaczony do czyszczenia:

 • głowic magnetycznych  
 • napędów dyskowych 
 • rolek gumowych 
 • urządzeń mechaniki precyzyjnej 
 • do zmywania środków smarnych
 • do zmywania tuszy wodoodpornych

Produkt dostępny w:


 Sprawdź gdzie kupić!!!

Cleaner IPA 70

Roztwór 70% alkoholu izopropylowego stanowi powszechnie stosowany środek dezynfekujący w przemyśle farmaceutycznym, m.in. do dezynfekcji rąk, ponieważ jest on zabójczy dla mikroorganizmów. 

Zastosowanie:

 • czyści drobne skaleczenia
 • oczyszcza małe zadrapania
 • łagodzi ból po oparzeniach
 • zmniejsza ryzyko infekcji

Preparat jest łatwy w użyciu. Stosuje się go w małych ilościach  od jednego do trzech razy dziennie. Po wyschnięciu alkoholu, rany mogą być pokryte sterylnymi opatrunkami.

Produkt dostępny w:

 • płyn


Cleaner IPA 60

Użycie Cleaner IPA 60 natychmiast po zalaniu znacząco zwiększa powodzenie naprawy, a w niektórych przypadkach naprawa może się nawet okazać zbędna. 

Zastosowanie:

 • preparat pierwszej pomocy po zalaniu elektroniki
 • usuwa szkodliwe pozostałości po coli, sokach, herbacie, kawie, mleku, piwie, wodzie itp. 
 • obniża zużycie 100% alkoholu izopropylowego, a tym samym koszt naprawy

Preparat polecany do myjek ultradźwiękowych - właściwy efekt możliwy do osiągnięcia już przy podgrzaniu do temperatury 20°C.

Produkt dostępny w:


 Sprawdź gdzie kupić!!!